گل حیدر زهرا

فداها...... ابوها ......گل حیدر زهرا

فاطمی خیمه صاحب زمان

کرده غوغا ناله های بی امان

قلب مهدی در عزای مادر است

روضه خوان فاطمه پیغمبر است

أل امان از قصه های بی حساب

قربت حیدر سلام بی جواب

فداها...... ابوها ......گل حیدر زهرا

فاطمی قلب زینب مستر است

فاطمی صد جفا بر حیدر است

أل امان از گریه های زینبی

قصه های فاطمه دُخت نبی

فاطمی محشر جورو جفاست

فاطمی قصه های مصطفی آست

فداها...... ابوها ......گل حیدر زهرا

أل امان از گریه های از گریه های بی صدا

از یتیمی حسینو مجتبی

فاطمی مقطل بانوی عشق

لرزه ها اُفتاده بر زانوی عشق

شد خسوف اینجا دگر ماه علی

آتشی زد بر فلک ماه علی

فاطمی قلب شاه دین شکن

چشم او از فرت غم به خون نشست

فاطمی دست حق هم بسته شد

حیدر تنها ز قربت خسته شد

لحضه ای که دست حیدر بسته شد

هرمت آل نبی بشکسته شد

فداها...... ابوها ......گل حیدر زهرا23.gif

 

/ 0 نظر / 30 بازدید