یا زهرای غریب

جای زهرا به خدا، جز دل مولا نباشه....................... جای دریا که به غیر از دل دریا نباشه

اگه زهرا نباشه، میخوام که دنیا نباشه..................... نباشه هر کی میخواد که نام زهرا نباشه

عاشقم کُن ای خدا، که غیر زهرا ندونم..................... تا ابد زهرا را گیسمو زهرا بخونم

دل مجنون اگه جز نغمه لیلا نخونه.......................... دل دیونه من ، به غیر زهرا ندونه

اگه زهرا نِمی بود، دنیا یُو اُقبایی نبود..................... اثر از هستی نبود، اگه زهرایی نبود

روزگارای قدیم تو مدینه یه خونه بود..................... که تو اُون خونه ساقی بودُ یک پیمونه بود

اهل اون خونه گل سر سبد هستی بودن................... هر کدوم دریای بینهایت مستی بودن

َدرِ هستی به روی دَرِ اون خونه باز میشُد............... هرنیازمندی دَرِ اون خونه بی نیاز میشُد

اهل اون خونه دو دستِ رحمت خدا بودن................ همه با وفا یُو با صفا یُو با َسخا بودن

ساقر شکستی خونه مولا فاطمه............................. حسنُ حسینو زینب سه تا دوردونه بودن

که شمع مادر مثل پروانه بودن.............................. پیر مِی خونه َشبو روز به اون خونه سر میزد

دل مَستِش برای دیدن ساقی پر میزد...................... یه حروم زاده با یک عده ارازل اومدن

دَر اون خونه را از بُغز حسد آتیش زدن.................. به رُخ بانوی هستی زِ حَسد سیلی زدن

روبه روی چشمش نون سیلی به لیلی زدن............. وای وای وای وای وای

خانوم بی تو میمیرم .......................................... بی تو میمیرم

/ 0 نظر / 23 بازدید