مداحی در وصف حضرت زهرا(ص)

شهادت خانم فاطمه زهرا(ص) را به تمام مسلمانان جهان و به خصوص امام مهدی(ع)تسليت عرض ميکنم التماس دعا. تصاوير ويژه w_zahra85_01.jpg w_zahra85_02.jpg w_zahra85_03.jpgw_zahra85_07.jpg w_zahra85_05.jpg w_zahra85_08.jpgw_zahra85_04.jpg w_zahra85_06.jpg w_zahra85_09.jpgw_zahra85_10.jpg w_zahra85_11.jpg w_zahra85_12.jpgw_zahra85_13.jpg w_zahra85_14.jpg w_zahra85_15.jpgw_zahra85_16.jpg w_zahra85_17.jpg w_zahra85_18.jpgw_zahra85_19.jpg w_zahra85_20.jpg w_zahra85_21.jpgw_zahra85_22.jpg w_zahra85_23.jpg w_zahra85_24.jpg

 مداحی

Download

Play

حاج محمود کريمي

آب کفن هنوز يارب نگشته خشک

sh-hf-85-b.jpg

Download

Play

حاج محمود کريمي

داد از دل حيدر

sh-hf-85-b.jpg

Download

Play

حاج محمود کريمي

عشق بر دلها شهامت مي دهد

sh-hf-85-b.jpg

Download

Play

حاج محمود کريمي

جان من بر لب رسيده

sh-hf-85-b.jpg

Download

Play

حاج محمود کريمي

کجا حال مرا بداند جز تو کس

sh-hf-85-b.jpg

Download

Play

حاج محمود کريمي

مادر مادر ، وا اُماه

sh-hf-85-b.jpg

Download

Play

حاج محمود کريمي

مادر جان مرو مرو

sh-hf-85-b.jpg

Download

Play

حاج محمود کريمي

ممنونم اگر نروي ، مي ميرم اگر بروي

sh-hf-85-b.jpg

Download

Play

حاج محمود کريمي

تا چند کشم هر سو اين قد کماني را

sh-hf-85-b.jpg

Download

Play

حاج محمود کريمي

يا فاطمه يا اُماه

sh-hf-85-b.jpg

Download

Play

حاج سعيد حداديان

من مرغ عشق حيدرم

sh-hf-85-b.jpg

Download

Play

حاج سعيد حداديان

يا فاطمه يا فاطمه

sh-hf-85-b.jpg

Download

Play

بني فاطمه

خبر داري که از عشق تو من ديوانه گشتم

sh-hf-85-b.jpg

Download

Play

حاج منصور ارضي

با زينب زارت کن گفتگو مادر

sh-hf-85-b.jpg

Download

Play

حاج منصور ارضي

اُم النُجَبا يا فاطمه

sh-hf-85-b.jpg

Download

Play

حاج منصور ارضي

شهيده مدينه يا زهرا

sh-hf-85-b.jpg

Download

Play

حاج منصور ارضي

شير خدا شد خون جگر

sh-hf-85-b.jpg

Download

Play

حاج منصور ارضي

يا علي کوثرت ، قرآنت شد بسته

sh-hf-85-b.jpg

Download

Play

حاج محمد طاهري

با اين دل بشکسته ام بار سفر را بسته ام

sh-hf-85-b.jpg

Download

Play

آينه چي

زهرا زهرا يا زهرا

sh-hf-85-b.jpg

Download

Play

رحيمي

خداحافظ علي جان

sh-hf-85-b.jpg
/ 0 نظر / 19 بازدید