یا علی

بگو یا علی دردآتا از یاد ببر.............. بگو یا علی بهشتا یکجا بخر

ساده و بی بهونه............................ دل شده مست دلبر

می خوام بخونم امشب .................... ذکر قشنگ حیدر

از هیبتش بخونم ............................ بخونم از جمالش

از زور بازوانو............................... قدرت بی مثالش

بگو یا علی دردآتا از یاد ببر............. بگو یا علی بهشتا یکجا بخر

علی دوای دردم............................. علی دورت بگردم

وقتی میگم یا حیدر........................ پهلون نوردم

ضد علی چه کرده ......................... دیونه و نا مرده

شیعه تا آخر عمر.......................... دور علی می گرده

بگو یا علی دردآتا از یاد ببر........... بگو یا علی بهشتا یکجا بخر23.gif

/ 0 نظر / 63 بازدید