یا مهدی

سایتون سنگین مولا».........« من فدای اون چشتاتون

»»

کوچه خیلی وقته مونده ......... چشم به راه قد ماتون

سایتون سنگین مولا.............. ما گلایه ای نداریم

هر کجا باشیم شما را.............. روی چشمامون میزاریم

سایتون سنگین مولا.............. غم نشسته تو صداتون

یه نگاه بندازید آخر............... آقا جون به زیر پاتون

اگه ما را دوست نداری............یه اشاره بسمونه

خودتون بگید که این دل......... بمیره یا که بمونه

ما دیگه حلقه بگوشیم......... ..هر چی تو بگی همونه

بگید این صدا براتون بخونه یا که نخونه

تا تو باشی یبن زهرا............. جمعمون سرد وکسل نیست

جمعه روز خوب عشق........... روز تعطیلی دل نیست

/ 0 نظر / 21 بازدید