حسین غریب یا مضلوم

ضربان قلب من............. نام دل آرای حسین

از ازل ما شده ای.......... مست تولای حسین

به خدا هر جا شنیدیم که حسین حسین میگن

رفتما تا که به من برات کربلا بدن

پادشاه دل من..............حضرت عباس تو شد

دل دیونه من ............. شیشه احساس تو شد

حبیبم....................... حسین یا ثار الله

کربلا شرح بلای زینبه....................کربلا هم آشنای زینبه

اگه از خاک بلا سوال کنی............... آشنا با کف پای زینبه

اگه خاک کربلا شفا میده................ چون قاطی با گریه های زینبه

اگه ما سینه زن حسین شدیم.......... مطمئنم از دعای زینبه

حبیبم....................... حسین یا ثار الله

اگه مهدی شال مشکی میندازه...........این همون شال عزای زینبه

اگه آقام شال مشکی میندازه.......... این همون شال عزای زینبه

اگه شام وکوفه شد ویران سرا.......... چون که جای خطبه های زینبه

اگه از شام میاد صوت علی.............. صوت همچون مرتضای زینبه

دیونه کجا داره جز در خونه حسین... دل دیونه من شده دیونه حسین

خوش به حال اونی که مست ودیونه تو شد...... سگ بی نام ونشونه درخانه تو شد

آدما ما رو به چشم دیونه صدا کنند................ هر کجا ما را ببینن دیونه صدا کنن

هر جا که میروم ز غمت دیده پر غم است........ هرسال و ماه وهفته وروزم محرم است

یک لحضه بی محبت تو کی کشم نفس............ دنیای بی حسینو برایم جهنم است

از ازل تو عالم آدما دیونه بودی.................... مست چشم ساقیو همدم پیمونه بودی

ما را تو دنیا آقا کم دیونه رقم زدن................. اسم ما را تو کتاب عاقلا رقم زدن

اهل عالم بشنوید فاش گویم مطلبم................. من سگ کوی سگ کوی سگان زینبم

من سگ کوی زینبم.................................... من سگ کوی زینبم

اَنا کَلبو زینب........................................... اَنا کَلبو زینب23.gif

/ 0 نظر / 61 بازدید