یا علی

با تو که آشنا شدم، بهتر از این نمشود ...................... پاک و زِ ما سوا شدم، بهتر از این نمشود

سوز تُو وجود من، بودِ تُیو نبودِ من.......................... دود شدم هوا شدم ، بهتر از این نمشود

تا به تو دیده دوختم،هستی خیشو سوختم................... مُخلصو بی نوا شدم، بهتر از این نمشود

پای زدم به هر هوس ، بشکستم من این نفس............. روح شدم هوا شدم، بهتر از این نمشود

بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمشود............... داغ تو دارد این دلم بار دگر نمشود

آقام عهدِ تُیو وفای من،حکم تُیو رضای من................. کشته شدم فدا شدم، بهتر از این نمشود

در غمت ای هستی من، مایه سرمستی من.................. نیست شدم فنا شدم، بهتر از این نمشود

رندی خود عیال کنم، ذکر تو در نهان کنم.................. عاشقو بی ریا شدم، بهتر از این نمشود

خوشتر از این چه میشود، بهتر از این چه میشود....... بی خود وبا خدا شدم ، بهتر از این نمشود

آقام گرد حرم دویده ام ، صفا یُو مروه دیده ام............. هیچ کُجا برای من کربُبلا نمیشود

آقا خودت خوب میدونی، من سر سفری تُیم............... تموم عالم بدونه سگ گرسنه تُیم

  
نویسنده : صادق ; ساعت ۱:۳٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٤